Tin tức

Thông báo chính thức đổi tên Fanpage từ "Thẩm Mỹ Quốc Tế MED Skin Tào Lao" thành " Thẩm Mỹ Quốc Tế MED Skin"

Chào toàn thể các bạn theo dõi trang " Thẩm Mỹ Quốc Tế MED Skin Tào Lao "
Để phục vụ các bạn theo dõi tốt hơn cũng như tối ưu hóa nội dung FANPAGE.
Hôm nay Mình thông báo chính thức đổi tên Fanpage Từ "Thẩm Mỹ Quốc Tế MED Skin Tào Lao" Thành " Thẩm Mỹ Quốc Tế MED Skin"
Hi vọng mọi người sẽ đón nhận tên mới : Thẩm Mỹ Quốc Tế MED Skin.
Thẩm Mỹ Quốc Tế MED Skin cảm ơn tất cả mọi người

Bài luận bài viết